Výstavba

Naša firma úzko spolupracuje s niekoľkými externými dodávateľskými firmami.

Takto spolu dokážeme zabezpečiť výstavbu rodinného domu od projektovej dokumentácie až po konečnú úpravu stavby a externých úprav terénu.